Rồng bạch kim - Soi cầu 88 - Soi cầu 99 - Soi cầu rồng bạch kim chính xác
Lô kép khung 5 ngày đẹp nhất
12.08K

Lô kép khung 5 ngày là cách đánh bạch thủ kép Miền Bắc hiệu quả nhất, với phương pháp này chúng ta chỉ cần Rồng bạch kim để tìm ra một con kép có khả năng ra lô nhất trong 5 ngày để nuôi, đây được xem là cách chơi lô kép mà chủ lô lo sợ nhất vì tính chính xác cực cao.

Lo-kep-khung-5-ngay-dep-nhat

Lô kép khung 5 ngày đẹp nhất

Theo thống kê thì trung bình mỗi ngày có khoảng 2 đến 3 con lô kép sẽ xuất hiện trên bảng mở thưởng hằng ngày chính vì thế mà chọn lô kép để nuôi cũng là một cách chơi khá thông minh mà không phải ai cũng biết.

Thống kê lô kép nuôi khung 5 ngày

✧  Nhận lô kép nuôi khung 5 ngày
✧  Phí nhận số chuẩn (200k)
✧  Nạp thẻ để nhận số chuẩn
✧  Số Uy tín ⁃ Chính xác cao
Đã chốt lô kép nuôi khung 5 ngày

Thống kê lô kép khung 5 ngày

Ngày nuôi Lô Kép Kết quả
15/5/2024 – 19/5/2024 Nạp Thẻ Xin chờ
13/5/2024 – 17/5/2024 11 – 66 Ăn lô 66 ngày 2
12/5/2024 – 16/5/2024 33 – 88 Ăn lô 33-88 ngày 1
10/5/2024 – 14/5/2024 00 – 11 Ăn lô 00×2 ngày 2
8/5/2024 – 12/5/2024 77 – 33 Ăn lô 77 ngày 2
7/5/2024 – 11/5/2024 66 – 99 Ăn lô 66 ngày 1
6/5/2024 – 10/5/2024 00 – 11 Ăn lô 00-11 ngày 1
5/5/2024 – 9/5/2024 22 – 66 Ăn lô 22 ngày 1
4/5/2024 – 8/5/2024 44 – 55 Ăn lô 55 ngày 1
3/5/2024 – 7/5/2024 00 – 44 Ăn lô 00×2 ngày 1
2/5/2024 – 6/5/2024 55 – 99 Ăn lô 99×2 ngày 1
1/5/2024 – 5/5/2024 22 – 33 Ăn lô 33 ngày 1
28/04/2024 – 02/05/2024 00- 44 Ăn lô 00 ngày 3
26/04/2024 – 30/04/2024 33- 99 Ăn lô 99 ngày 2
25/04/2024 – 29/04/2024 11- 00 Ăn lô 00 ngày 1
23/04/2024 – 27/04/2024 44- 66 Ăn lô 44 ngày 2
18/04/2024 – 22/04/2024 00- 88 Ăn lô 00 ngày 5
16/04/2024 – 20/04/2024 77- 99 Ăn lô 77 ngày 2
15/04/2024 – 19/04/2024 33- 44 Ăn lô 33 ngày 1
12/04/2024 – 16/04/2024 00 – 66 Ăn lô 00 ngày 3
11/04/2024 – 15/04/2024 33 – 11 Ăn lô 33 ngày 1
09/04/2024 – 13/04/2024 44 – 77 Ăn lô 44 ngày 2
08/04/2024 – 12/04/2024 22 – 33 Ăn lô 22 ngày 1
06/04/2024 – 10/04/2024 00 – 77 Ăn lô 00 ngày 2
04/04/2024 – 08/04/2024 33 – 44 Ăn lô 33 ngày 2
02/04/2024 – 06/04/2024 00 – 22 Ăn lô 22 ngày 2
31/03/2024 – 04/04/2024 55 – 66 Ăn lô 66 ngày 2
29/03/2024 – 02/04/2024 77 – 33 Ăn lô 33 ngày 2
26/03/2024 – 30/03/2024 00 – 33 Ăn lô 00 ngày 3
22/03/2024 – 26/03/2024 11 – 77 Ăn lô 11-77 ngày 4
20/03/2024 – 24/03/2024 66 – 88 Ăn lô 66 ngày 2
19/03/2024 – 23/03/2024 44 – 77 Ăn lô 44 ngày 1
14/03/2024 – 18/03/2024 33 – 88 Trượt
13/03/2024 – 17/03/2024 22 – 66 Ăn lô 66 ngày 1
11/03/2024 – 15/03/2024 44 – 55 Ăn lô 44 ngày 2
10/03/2024 – 14/03/2024 33 – 99 Ăn lô 99 ngày 1
09/03/2024 – 13/03/2024 88 – 77 Ăn lô 77 ngày 1
07/03/2024 – 11/03/2024 44 – 66 Ăn lô 44 ngày 2
06/03/2024 – 10/03/2024 77 – 33 Ăn lô 77 ngày 1
05/03/2024 – 09/03/2024 88 – 99 Ăn lô 88-99 ngày 1
04/03/2024 – 08/03/2024 22 – 66 Ăn lô 66 ngày 1
03/03/2024 – 07/03/2024 44 – 11 Ăn lô 44-11 ngày 1
02/03/2024 – 06/03/2024 22 – 77 Ăn lô 77 ngày 1
26/02/2024 – 01/03/2024 44 – 00 Ăn lô 00 ngày 5
21/02/2024 – 25/02/2024 77 – 99 Ăn lô 99 ngày 4
19/02/2024 – 23/02/2024 00 – 11 Ăn lô 00 ngày 2
18/02/2024 – 22/02/2024 88 – 44 Ăn lô 88 ngày 1
16/02/2024 – 20/02/2024 00 – 77 Ăn lô 77 ngày 2
15/02/2024 – 19/02/2024 33 – 88 Ăn lô 33 ngày 1
14/02/2024 – 18/02/2024 22 – 77 Ăn lô 22 ngày 1
05/02/2024 – 09/02/2024 11 – 55 Ăn lô 11 ngày 2
04/02/2024 – 08/02/2024 77 – 66 Ăn lô 66 ngày 1
02/02/2024 – 06/02/2024 33 – 88 Ăn lô 33 ngày 2
01/02/2024 – 05/02/2024 22 – 77 Ăn lô 77×2 ngày 3
29/01/2024 – 02/02/2024 44 – 33 Ăn lô 44 ngày 3
25/01/2024 – 28/01/2024 55 – 77 Trượt
23/01/2024 – 27/01/2024 55 – 00 Ăn lô 00 ngày 1
21/01/2024 – 25/01/2024 77 – 88 Ăn lô 88 ngày 2
20/01/2024 – 24/01/2024 22 – 44 Ăn lô 44 ngày 1
19/01/2024 – 23/01/2024 55 – 88 Ăn lô 55-88 ngày 1
14/01/2024 – 18/01/2024 00 – 66 Ăn lô 00 ngày 5
12/01/2024 – 16/01/2024 44 – 88 Ăn lô 44 ngày 2
11/01/2024 – 15/01/2024 11 – 66 Ăn lô 11 ngày 1
06/01/2024 – 10/01/2024 00 – 55 Ăn lô 55 ngày 5
02/01/2024 – 06/01/2024 11 – 99 Ăn lô 11 ngày 3
30/12/2023 – 03/01/2024 33 – 88 Ăn lô 88 ngày 3
25/12/2023 – 29/12/2023 55 – 77 Trượt
24/12/2023 – 28/12/2023 44 – 88 Ăn lô 44 ngày 1
23/12/2023 – 27/12/2023 33 – 55 Ăn lô 33 ngày 1
18/12/2023 – 22/12/2023 11 – 44 Ăn lô 11 ngày 3
16/12/2023 – 20/12/2023 88 – 22 Ăn lô 88 ngày 2
15/12/2023 – 19/12/2023 33 – 99 Ăn lô 33×3 ngày 1
14/12/2023 – 18/12/2023 22 – 77 Ăn lô 77 ngày 1
12/12/2023 – 16/12/2023 00 – 88 Ăn lô 00 ngày 2
11/12/2023 – 15/12/2023 66 – 44 Ăn lô 66 ngày 1
10/12/2023 – 14/12/2023 11 – 88 Ăn lô 88 ngày 1
07/12/2023 – 11/12/2023 22 – 55 Ăn lô 22 ngày 3
06/12/2023 – 10/12/2023 77 – 88 Ăn lô 88 ngày 1
01/12/2023 – 05/12/2023 66 – 11 Ăn lô 66×2 ngày 5
30/11/2023 – 04/12/2023 00 – 99 Ăn lô 99 ngày 1
25/11/2023 – 29/11/2023 55 – 66 Trượt
24/11/2023 – 28/11/2023 11 – 44 Ăn lô 44 ngày 1
23/11/2023 – 27/11/2023 77 – 33 Ăn lô 77 ngày 1
20/11/2023 – 24/11/2023 00 – 44 Ăn lô 00 ngày 3
17/11/2023 – 21/11/2023 33 – 88 Ăn lô 33×2 ngày 3
12/11/2023 – 16/11/2023 77 – 22 Ăn lô 77 ngày 5
11/11/2023 – 15/11/2023 66 – 77 Ăn lô 66×2-77 ngày 1
06/11/2023 – 10/11/2023 00 – 11 Trượt
04/11/2023 – 08/11/2023 22 – 33 Ăn lô 33 ngày 2
31/10/2023 – 04/11/2023 33 – 88 Ăn lô 88 ngày 4
30/10/2023 – 03/11/2023 00 – 44 Ăn lô 44 ngày 1
25/10/2023 – 29/10/2023 99 – 22 Ăn lô 22 ngày 5
24/10/2023 – 28/10/2023 22 – 33 Ăn lô 22×2 ngày 1
22/10/2023 – 26/10/2023 44 – 77 Ăn lô 44×2 ngày 2
20/10/2023 – 24/10/2023 33 – 55 Ăn lô 33-55 ngày 2
15/10/2023 – 19/10/2023 11 – 66 Ăn lô 11 ngày 5
14/10/2023 – 18/10/2023 00 – 22 Ăn lô 00 ngày 1
13/10/2023 – 17/10/2023 55 – 11 Ăn lô 55 ngày 1
12/10/2023 – 16/10/2023 66 – 00 Ăn lô 66 ngày 1
11/10/2023 – 15/10/2023 88 – 33 Ăn lô 88 ngày 1
09/10/2023 – 13/10/2023 33 – 55 Ăn lô 55 ngày 2
05/10/2023 – 09/10/2023 22 – 88 Ăn lô 22-88 ngày 4
03/10/2023 – 07/10/2023 77 – 33 Ăn lô 77 ngày 2
01/10/2023 – 05/10/2023 00 – 99 Ăn lô 00-99×2 ngày 2
30/09/2023 – 04/10/2023 44 – 66 Ăn lô 44×3 ngày 1
28/09/2023 – 02/10/2023 55 – 33 Ăn lô 55-33×2 ngày 2
27/09/2023 – 01/10/2023 33 – 66 Ăn lô 66 ngày 1
25/09/2023 – 29/09/2023 00 – 11 Ăn lô 00 ngày 2
23/09/2023 – 27/09/2023 33 – 44 Ăn lô 33-44 ngày 2
21/09/2023 – 25/09/2023 00 – 88 Ăn lô 00 ngày 2
20/09/2023 – 24/09/2023 22 – 77 Ăn lô 22 ngày 1
16/09/2023 – 20/09/2023 55 – 88 Ăn lô 55 ngày 4
11/09/2023 – 15/09/2023 44 – 33 Ăn lô 33 ngày 5
10/09/2023 – 14/09/2023 00 – 44 Ăn lô 00 ngày 1
09/09/2023 – 13/09/2023 11 – 22 Ăn lô 11 ngày 1
08/09/2023 – 12/09/2023 00 – 66 Ăn lô 99 ngày 1
05/09/2023 – 09/09/2023 33 – 77 Ăn lô 77 ngày 3
03/09/2023 – 07/09/2023 44 – 22 Ăn lô 22 ngày 2
29/08/2023 – 02/09/2023 33 – 55 Ăn lô 33 ngày 5
26/08/2023 – 28/08/2023 00 – 66 Ăn lô 00 ngày 3
21/08/2023 – 25/08/2023 22 – 77 Ăn lô 22 ngày 3
20/08/2023 – 24/08/2023 00 – 44 Ăn lô 00 ngày 1
17/08/2023 – 21/08/2023 11 – 66 Ăn lô 11 ngày 3
16/08/2023 – 20/08/2023 55 – 33 Ăn lô 55 ngày 1
14/08/2023 – 18/08/2023 66 – 00 Ăn lô 00 ngày 2
10/08/2023 – 14/08/2023 33 – 55 Ăn lô 55 ngày 4
05/08/2023 – 09/08/2023 00 – 11 Ăn lô 00 ngày 5
04/08/2023 – 08/08/2023 44 – 66 Ăn lô 44-66 ngày 1
03/08/2023 – 07/08/2023 22 – 11 Ăn lô 22 ngày 1
01/08/2023 – 05/08/2023 00 – 55 Ăn lô 55 ngày 2
30/07/2023 – 03/08/2023 66 – 77 Ăn lô 77 ngày 2
29/07/2023 – 02/08/2023 55 – 33 Ăn lô 55 ngày 1
25/07/2023 – 29/07/2023 44 – 77 Ăn lô 44 ngày 4
20/07/2023 – 24/07/2023 00 – 99 Trượt

Những cách soi cầu lô kép khung 5 ngày

Với lô kép thì cũng giống như lô khác mà thôi, cách soi cầu cũng hoàn toàn tương tự chỉ khác là chúng ta chỉ cần tìm mỗi lô kép là được, sau đây rồng bạch kim 88 sẽ hướng dẫn các bạn một số cách bắt lô kép Miền Bắc thông dụng hiện nay.

Soi cầu lô kép dựa vào cầu hệ thống soi sẵn

Các bạn có thể truy cập vào trang soi cầu lô bạch thủ để xem ngày hôm đó có con lô kép nào có cầu chạy biên độ 3, 4, 5 ngày là được, thông thường thì có khá nhiều con lô kép có cầu, các bạn chọn xem con lô kép nào có cầu đẹp thì có thể lấy để nuôi nhé.

Soi cầu lô kép dựa vào tần suất bạch thủ lô kép

Các bạn xem tần suất của 10 con lô kép trong bảng thống kê tần suất bạch thủ lô mỗi ngày ở những trang web như ketquanet, rongbachkim, xoso666, ketquavn…

Mỗi con lô kép đều được hệ thống thống kê tần suất riêng, các bạn xem con lô kép nào có nhịp chạy đều đẹp nhất thì có thể đưa vào tầm ngắm để nuôi nhé.

Còn nhiều cách bắt lô kép khác nữa, các bạn từ tìm hiểu thêm nhé, tuy nhiên đây là 2 cách phổ biến nhất mà anh chị em có thể thực hành một cách dễ dàng nhất, chúng tôi thì sẽ không sử dụng cách nào ở đây mà sẽ bắt số dựa vào phương pháp riêng của mình.

Cách vào tiền nuôi lô kép khung 5 ngày chuẩn xác

Nếu như các bạn là một khách hàng thường xuyên truy cập website soi cầu pro 247 thì chắc chắn đã từng xem phương pháp nuôi lô bạch thủ khung 5 ngày của chúng tôi rồi đúng không nào, cách vào tiền để nuôi lô kép cũng giống như phương pháp nuôi bạch thủ lô khung 5 ngày.

Ngày 1 : chơi 15 điểm.

Ngày 2 : chơi 34 điểm.

Ngày 3 : chơi 61 điểm.

Ngày 4 : chơi 98 điểm.

Ngày 5 : chơi 148 điểm.

Để tiết kiệm thời gian thì chúng tôi xin mời anh chị em truy cập vào phương pháp nuôi bạch thủ lô khung 5 ngày để xem chi tiết hơn cách vào tiền để biết lời lỗ như thế nào của từng ngày nuôi nhé.

Cách vào tiền cực kỳ quan trọng trong việc nuôi lô chính vì thế các bạn muốn lấy được tiền của chủ lô thì nên hiểu rõ về vấn đề này nhé, nếu bạn không biết cách vào tiền thì chắc chắn sẽ bảo chơi 5 ngày thì sẽ lỗ, đó là một suy nghĩ sai lầm nhé.

Các bạn thấy những con số mà soi cầu 247 đưa ra ở tất cả những chu kỳ chơi lô kép khung 5 ngày như thế nào ạ, quá ổn đúng không nào, còn chờ gì nữa mà không mang ngay con bạch thủ kép để nuôi từ hôm nay.

Từ Khóa: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
nuôi lô khung bạch thủ lô khung 3 ngày Chuẩn tại rồng bạch kim
nuôi lô khung Song thủ lô khung 3 ngày tỷ lệ chiến thắng cao
nuôi lô khung Bạch thủ lô nuôi 5 ngày chính xác nhất
nuôi lô khung dàn đề 10 Số nuôi khung 7 ngày chuẩn nhất tại soi cầu rồng bạch kim

© 2016 - 2017 Rồng Bạch Kim 8899
Chuyên trang Soi Cầu Rồng Bạch Kim chính xác

Soi Cầu 247 | Soi Cầu 88 | Rồng bạch kim| Soi cầu 24h